ЗООХРАНИНВЕСТ

 
 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало

Фуражи за птици

Е-мейл Печат

Аграрно Полипромишлено Придприятие - "Зоохранинвест" произвежда пълната гама от пълноценни гранулирани и негранулирани фуражи за всички видове и категории птици. Смеските са съобразени с техните потребности и ежедневни нужди и са с показатели отговарящи на всички съвременни изисквания.

Хранителните рецепти се разработват с помощта на специализираната компютърна програма "Комфу-2000" със възможност за следене на 100 хранителни показателя. Имаме възможност за разработване на индивидуални рецепти и дажби с показатели и суровини зададени от нашите клиенти, съобразени с потребностите на техните птици.

КЪМ СТРАНИЦАТА ЗА ПЪДПЪДЪСИ

Основните предимства на пълноценните фуражи са следните:

 • Осигуряват всички необходими за птиците хранителни вещества в подходящо съотношение и при избор на компонентите в зависимост от цената им на пазара.
 • Повишават биологичната пълноценност на отделните компоненти чрез подходяща комбинация между тях и отстраняват или намаляват неблагоприятното влияние на някои фуражи при самостоятелно хранене.
 • Дават възможност за приложение на научните постижения в областта на храненето на птиците в практиката чрез спазването на лесно изпълними препоръки за техниката на хранене.
 • Позволяват внедряване на механизация при храненето, с което се облекчава и се намалява влаганият труд за получаване на единица животинска продукция.
 • Допринасят за повишаване на продуктивността на птиците и за намаляване разхода на фураж за единица продукция.
 • Повишават общата икономическа ефективност от птицевъдството, благодарение на посочените предимства при хранене с тях.
ВИДОВЕ, КАТЕГОРИИ И РЕЦЕПТИ

Бройлери:

 • Пълноценни стартерни смески за за пилета до 2 седм. възраст
 • Пълноценни растежни смески за пилета бройлери от 3 до 5 / 6 седмична възраст
 • Пълноценни смески за пилета бройлери преди клане 6 / 7 седм. възраст


Подрастващи пилета и ярки от яйценосно направление:

 • Пълноценни стартерни смески за подрастващи пилета до 3 седмична възраст
 • Пълноценни растежни смески за пилета от 4 до 8 седмична възраст
 • Пълноценни смески за развитие на ярки от 9 до 15 / 16 седм. възраст
 • Пълноценни преходни смески за ярки от 15 / 16 седмична възраст до 5 % носливост.


Кокошки – носачки:

 • Пълноценни смески за стокови носачки за началото на снасяне / 18 - 28 седмична възраст /
 • Пълноценни смески за стокови носачки І фаза / 28 - 40 седм. възраст /
 • Пълноценни смески за стокови носачки ІІ фаза / 41 - 65 седм. възраст /
 • Пълноценни смески за стокови носачки ІІІ фаза / над 65 седм. възраст /
 • Пълноценни смески за стокови носачки при висока температура / консумация на 90 г / ден /
 • Пълноценни смески за стокови носачки при висока температура / консумация на 95 г / ден /

Подрастващи пилета , ярки и родители от бройлерно направление:

 • Пълноценни стартерни смески за за пилета до 2 седм. възраст
 • Пълноценни растежни смески за пилета от 3 до 7 седмична възраст
 • Пълноценни смески за развитие на пилета от 8 до 19 седм. възраст
 • Пълноценни преходни смески за подрастващи пилета от 10 - 20 / 21 седм.възраст до 5 % носливост
 • Пълноценни смески за родители бройлерно направление за началото на яйцеснасянето - 21 / 23 до 30 седмична възраст
 • Пълноценни смески за родители бройлерно направление за продуктивният период - 31 / 66 седмична възраст
 • Пълноценни смески за петли

Пуйки:

 • Пълноценни смески за Пуйки - родители
 • Пълноценни смески за Пуйчета - бройлери
 • Пълноценни смески за Пуйчета - за месо
 • Пълноценни смески за Подрастващи пуйчета
 • Пълноценни смески за Пуйки - носачки

Гъски:

 • Пълноценни смески за Гъски - родители
 • Пълноценни смески за Гъсета
 • Пълноценни смески за Гъски - за месо
 • Пълноценни смески за Подрастващи гъски
 • Пълноценни смески за Гъски - носачки

Патици:

 • Пълноценни смески за Патици - родители
 • Пълноценни смески за Патета за месо
 • Пълноценни смески за Подрастващи патета
 • Пълноценни смески за Пекински патици – от всички типове
 • Пълноценни смески за Патици - носачки

Пъдпъдъци:

КЪМ СТРАНИЦАТА ЗА ПЪДПЪДЪСИ

 • Пълноценни смески за - Японски пъдпъдък
 • Пълноценни смески за - Американски / Уайтбоб / пъдпъдък
 • Пълноценни смески за - Малки пъдпъдъчета
 • Пълноценни смески за - Пъдпъдъци - снасящи

Отглеждане на пъдпъдъци


Токачки:

 

 • Пълноценни смески за Подрастващи
 • Пълноценни смески за Угоявани
 • Пълноценни смески за Родители

Фазани:

 • Пълноценни смески за Подрастващи фазанчета
 • Пълноценни смески за Угоявани фазани
 • Пълноценни смески за Фазани родители

Щрауси:

 • Пълноценни смески за Разплодни щрауси - Снасящи
 • Пълноценни смески за Разплодни щрауси - В пауза
 • Пълноценни смески за Малки щрауси - до 5 седм. възраст
 • Пълноценни смески за Малки щрауси - от 6 до 15 седм. възраст
 • Пълноценни смески за Подрастващи щрауси - от 16 до 25 седм. възраст
 • Пълноценни смески за Подрастващи щрауси - от 26 до 50 седм. възраст

Гълъби:

 • Пълноценни смески за Разплодни гълъби - Снасящи
 • Пълноценни смески за Разплодни гълъби - В пауза
 • Пълноценни смески за Малки гълъб
 • Пълноценни смески за Подрастващи гълъби - от 16 до 25 седм. възраст
 • Пълноценни смески за Угдявани гълъби - от 26 до 50 седм. възраст

Декоративни птици

 • Пълноценна храна за екзотични птици с плодове, ядки, семена, витамини и минерали.

Декоративни птици

Фуражите не съдържат суровини и добавки от животински произход !