ЗООХРАНИНВЕСТ

 
 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Настояще

Е-мейл Печат

"ЗООХРАНИНВЕСТ" е специализирана, амбициозна и бързо развиващата се компания, която внедрява най-съвременните технологии в производството на продукти свързани с храненето и отглеждането на животни. Отличителната колекция от марки на компанията я прави лидер в сферите на пълноценните фуражи, допълващите фуражи, биоконцентратите и фуражните добавки. Основател и президент на компанията е Кольо Колев, които заедно с Борда на Директорите на компанията управляват различните дейности, изпълнявани в структурата на фирмата.

"Аз съм дълбоко убеден, че развитието и укрепването на селското стопанство е ценност от първостепeнно значение! Ценност която трябва да се разпознава на всички нива на обществото - държава, стопанска дейност и разбира се семейството.
Всяка една прогресивна идея изисква време и усилията на пионерите за да бъде възприета от обществото. Нашата компания "ЗООХРАНИНВЕСТ" е една от тези, които са се посветили на една такава идея - да направи храненето на селскостопанските животни оптимално спрямо техните изисквания и рентабилно, спрямо изискванията на пазара. Нашата работа е вашата рентабилност. И ние искаме да вярваме, че с нашата работа променяме остарелите разбирания за целия отрасъл, за да може той да отговаря на съвременните изисквания на свободния пазар."

Управител на "ЗООХРАНИНВЕСТ" ЕООД : Кольо Колев

За да бъде една компания лидер тя трябва да използва високите научни достижения и технологии, които да се използват в прозводството, допълнени с отлични продажбени умения.

Всичко това компания "ЗООХРАНИНВЕСТ" притежава.

Стратегията на развитие на компанията е да разпространява максимално своите продукти, осъзнавайки важността от добрите отношения с нашите разпространители и клиеннти, предоставяйки им възможност за високи финансови резултати.


Дейността на фирмата е разделена на отрасли:

I Търговия с фуражни добавки и компоненти.

Към "ЗООХРАНИНВЕСТ" има изграден търговски отдел, специализиран в сделки с клиенти и партньори. Отдела работи тясно с външнотърговския отдел и има за цел да предлага пълния набор от фуражни добавки и суровини на най-добри цени, с гарантирано качество и произход от реномирани световно известии фирми. "ЗООХРАНИНВЕСТ" е основният дистрибутор в страната на суровини за фуражната промишленост - белтъчни фуражи и концентрати, млекозаместители, аминокиселини, антиоксиданти, плесени инхибитори, витаминни премикси, ензимни препарати, спойващи вещества, минерални концентрати, минерали и др.

Потребители:
 • Фуражни заводи
 • Свинекомплекси
 • Птицеферми
 • Говедовъдни ферми
 • Рибовъдни стопанства

II Внос и износ

Към "ЗООХРАНИНВЕСТ" има изграден външнотърговски отдел, специализиран в сделки с чуждестранни партньори и клиенти. Основният и постоянен износ които извършваме е:
"ЗООХРАНИНВЕСТ" внася суровини за фуражната промишленост. В резултат на много добрите контакти, които имаме в Дания, Германия, Турция, Гърция, Украина и САЩ, ние можем да осигурим внос на всяка заявена стока с произход от горепосочените страни.

III Производство на фуражи

Изхождайки от факта, че България е селско-стопанска страна с основен поминък земеделие и животновъдство, ние създадохме отрасъл към нашата фирма, специализиран в изхранването на селскостопанските животни. Разполагаме с два от най-модерните фуражни заводи в страната. Фуражни заводи Стара Загора и Бургас. Стремежът ни е да бъдем в услуга на всички клиенти и именно затова при нас може да се намери както готов фураж, така и всичко което е необходимо за приготвянето му.

Нашето мото е:

"ВСИЧКО ЗА ФУРАЖИТЕ И ВСИЧКО ЗА ХРАНЕНЕТО"

 

Подкрепата, която имаме от нашите клиенти, дистрибутори и доставчици ни окуражава и задължава да разширяваме дейността си, както и да повишаваме ефективността и отговорността си.

Потребители:
 • Фуражни заводи
 • Свинекомплекси
 • Птицеферми
 • Говедовъдни ферми
 • Рибовъдни стопанства
 • Конезаводи
 • Клубове за развъждане на домашни любимци
 • Частен сектор

IV Проекти, консултации и научно изследователска дейност

Към "ЗООХРАНИНВЕСТ" е създаден "Център за Наука, Развитие и Производство". Всички нововъведения в нашата фирма са плод на усилената работа на ЦНРП и учените за които вече споменах. "ЗООХРАНИНВЕСТ" разработва нови продукти, за да отговори на очакванията на потребителите и техните потребности. В този център разработваме проекти по програма САПАРД и по други програми свързани със селското стопанство. Тук всички наши клиенти могат да получат безплатна помощ и консултация от висококвалифицирани и утвърдени от практиката специалисти по проблемите, които имат да решават.

"ЗООХРАНИНВЕСТ" инвестира:
В модерни производствени технологии, които гарантират, сигурни и здравословни за животните продукти с постоянно и високо качество. Високото качество и ефективност на продукцията допринася компанията с лекота да увеличава своята популярност във всички страни, в които работят нейните партньори и клиенти.

Компанията изцяло се ръководи от интегрирания европейски подход към хранителната безопасност "от полето до човека ".

Продуктите на компанията са носители на:

 • отговорност за здравето на консуматорите;
 • отговорност за здравето и благополучието на животните;
 • отговорност за опазване на околната среда.

"ЗООХРАНИНВЕСТ" стимулира:
Професионалното израстване на своите на своите служители, като за всеки компанията осигурява специализирано обучение.

"ЗООХРАНИНВЕСТ" развива:
Активна социална дейност, насочена главно към семействата на своите служители.
"ЗООХРАНИНВЕСТ" партнира:
Компанията партнира с много организации, за подобряване качеството на суровините и продуктите, и оеднаквяване на стандартите в отрасъла, като държавни структори научни институти и сдружения и др.

"ЗООХРАНИНВЕСТ" се развива:
Компанията завоюва позициите си благодарение на коректността, високата компетентност на своите служители и прилагането на всички новости в областта на храненето, маркетинга и мениджмънта. "ЗООХРАНИНВЕСТ" се стреми да разшири пазарният си дял в страните на Балканският полуостров и да осъществи пробив в страните от ЕС.

Днес компания "ЗООХРАНИНВЕСТ" е една от най-бързо развиващите се и работи на територията на цялата страна, като само за 11 години успя да се наложи, като лидер в пазари, като:
САЩ, Дания, Франция, Гърция, Турция, Македония и Югославия, като се стреми към разширение на своята дейност и пълно задоволяване на изискванията и потребностите на своите клиенти и партньори.