ЗООХРАНИНВЕСТ

 
  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Фуражи Фураж за преживни - 18%

Фураж за преживни - 18%

Е-мейл

ФУРАЖИ ЗА ПРЕЖИВНИ С 18% СМИЛАЕМ ПРОТЕИН 

Използване на пълноценните фуражи за преживни животни
Голяма част от енергията и хранителните вещества за преживните животни се осигуряват с обемистите фуражи или т.нар. ”основна дажба”. Комбинираните фуражи допълват недостига на енергия и хранителни вещества в основната дажба, за да се постигне добро балансиране на цялата дажба.

Допълващ фураж за преживни с 18 % суров протеин

Основните дажби с малък недостиг на протеин се съчетават с комбиниран фураж с 18% протеин.

Това са най-често използваните от нашите фермери дажби. По-долу са дадени примерни основни дажби за крави с 550 кг жива маса. Комбинираният фураж (КФ) се дава индивидуално, според млечната продуктивност на кравите по посочените правила.

I. Ливадно сено, доброкачествено(11%СП) 13 кг
По 0,5 кг КФ за всеки кг мляно над 6 кг на ден

II. Люцерново сено, доброкачествено (18,5% СП) 4 кг
Царевичен силаж(30% СВ, 9% СП) 17 кг
Пшенична слама(3,7% СП) 2 кг
По 0,5 кг КФ за всеки кг мляно над 6 кг на ден

III. Ливадно сено, доброкачествено (11% СП) 5 кг
Царевичен силаж (30% СВ, 9% СП) 20 кг
Бирена каша (22% СВ, 21,8% СП) 8 кг
По 0,5 кг КФ за всеки кг мляно над 10 кг на ден

IV. Люцерново сено, доброкачествено (18,5% СП) 6 кг
Царевичак (6% СП) 6 кг
По 0,5 кг КФ за всеки кг мляно над 4 кг на ден

V. Ечемичена слама (4,2% СП) 4 кг
Силаж от грахово-овесена смеска (25% СВ, 15% СП) 26 кг
По 0,5 кг КФ за всеки кг мляно над 3 кг на ден

Животните с висока продуктивност, които се подхранват с обемисти и концентрирани фуражи наред с пашата трябва да получават комбиниран фураж, който балансира дажбата. В повечето случаи това е комбиниран фураж с 18% суров протеин.
Примерни летни дажби за крави с комбиниран фураж с 18% суров протеин са дадени по-долу:

I. Пасищна трева, млада (18% СВ) 20 кг
Царевичен силаж 30% СВ; 9% СП) 20 кг
По 0,5кг КФ за всеки кг мляко над 7кг дневно

II. Пасищна трева, застаряла (25% СВ) 20 кг
Силаж от грах и овес (25% СВ; 13,5% СП) 20 кг
По 0,5кг КФ за всеки кг мляко над 5кг дневно

III. Зелена люцерна (23% СВ; 20% СП) 18 кг
Царевичен силаж (30% СВ; 9% СП) 22 кг


Какво представлява:
Концентратна смеска с високо съдържание на суров протеин и нулев баланс на протеина в търбуха. Съдържа достатъчни количества от необходимите мастноразтворими витамини и минерални вещества.

Кога се използва:
Като допълнение на основни дажби, съдържащи умерени количества протеин. Това са дажбите на крави с големи (7-14 кг) количества ливадно сено, 2 до 5 кг люцерново сено плюс царевичен силаж, царевичак или слама. Смеската е подходящо допълнение и на дажбите и на дажбите 6-7 кг люцерново сено плюс люцернов силаж и над 15 кг кръмно цвекло, над 7 кг захарно цвекло, над 15 кг цвеклови резанки, при което намалява нуждата от комбиниран фураж.
При паша на изсъхнала трева от говеда, биволи, овце или кози.

Разход:
Зависи от състава на основната дажба.Нормално са необходими по 0,5кг комбиниран фураж за всеки килограм мляко над 6кг мляко дневно при крави и биволици.
В случаите на изхранване на големи количества бирена каша (10-15 кг/ден), кръмно цвекло (15-20 кг/ден), захарно цвекло (7-15 кг/ден), цвеклови резанки (15-20 кг/ден), комбинирания фураж се дава 0,5 кг за всеки кг мляко над 10 кг/ден.

Фуражите за преживни не съдържат компоненти от животински произход